[กลับหน้า LOG IN] -> แบบฟอร์มลงทะเบียน CIOS

แบบฟอร์มลงทะเบียน

บริการใหม่: เมื่อท่านลงทะเบียนแล้ว สามารถรับ SMS ผ่านทางมือถือเพื่อยืนยันการลงทะเบียนได้ทันที โดยไม่ต้องเดินทางไปศาลเพื่อยืนยันการสมัครสมาชิก
วิธีลงทะเบียนใช้งานระบบวิธีที่ 1 ยืนยันการใช้งานระบบด้วย SMS:
1. ลงทะเบียน โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวและระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ถูกต้อง
2. กดบันทึกข้อมูล
3. กรอกรหัส OTP ในหน้าจอที่ปรากฎ
4. สามารถใช้งานระบบ CIOS ได้ทันที
*** ต้องระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถรับ SMS ได้ ***
วิธีลงทะเบียนใช้งานระบบวิธีที่ 2 ยืนยันการใช้งานระบบโดยไปยืนยันตัวตนที่ศาลเอง:

1. ลงทะเบียน
2. ไปยืนยันตัวตนพร้อมบัตรประชาชนที่หน่วยงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
3. เข้าใช้งานครั้งแรก รหัสผ่านของท่านคือ วันเดือนปีเกิด(พ.ศ.) เช่น วันที่ 1 มกราคม 2501 รหัสผ่านของท่านคือ 01012501
ขั้นตอนการยืนยัน
ข้อมูลใบอนุญาตว่าความ
ข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลสำนักงานทนายความ
(ใช้ในการติดต่อรับข้อมูลการยื่นฟ้อง)
(ใช้ในการติดต่อรับข้อมูลการยื่นฟ้อง และรับ SMS ยืนยันในกรณี ลงทะเบียนด้วย SMS)
(ใช้ในการติดต่อรับข้อมูลการยื่นฟ้อง)