[กลับหน้า LOG IN] -> แบบฟอร์มลงทะเบียน CIOS

แบบฟอร์มลงทะเบียน

บริการใหม่: เมื่อท่านลงทะเบียนแล้ว สามารถรับ SMS ผ่านทางมือถือเพื่อยืนยันการลงทะเบียนได้ทันที โดยไม่ต้องเดินทางไปศาลเพื่อยืนยันการสมัครสมาชิก
ขั้นตอนการยืนยันการใช้งานระบบด้วย SMS::
1. ลงทะเบียน โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวและระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ถูกต้อง
2. กดบันทึกข้อมูล
3. กรอกรหัส OTP ในหน้าจอที่ปรากฎ
4. สามารถใช้งานระบบ CIOS ได้ทันที
*** ต้องระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถรับ SMS ได้ ***
ขั้นตอนการยืนยัน
ข้อมูลใบอนุญาตว่าความ
ข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลสำนักงานทนายความ
(ใช้ในการติดต่อรับข้อมูลการยื่นฟ้อง)
(ใช้ในการติดต่อรับข้อมูลการยื่นฟ้อง และรับ SMS ยืนยันในกรณี ลงทะเบียนด้วย SMS)
(ใช้ในการติดต่อรับข้อมูลการยื่นฟ้อง)